วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2554

10 พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก

10 พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก

1.Istana Nurul Iman (200,000 m)บรูไน10 พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก : 1.Istana Nurul Iman (200,000 m)บรูไน10 พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก : 1.Istana Nurul Iman (200,000 m)บรูไน10 พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก : 1.Istana Nurul Iman (200,000 m)บรูไน 
2.Forbidden City (150,001 m)จีน10 พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก : 2.Forbidden City (150,001 m)จีน10 พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก : 2.Forbidden City (150,001 m)จีน10 พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก : 2.Forbidden City (150,001 m)จีน     
3.Royal Palace of Madrid (134,999 m)สเปน10 พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก : 3.Royal Palace of Madrid (134,999 m)สเปน10 พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก : 3.Royal Palace of Madrid (134,999 m)สเปน10 พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก : 3.Royal Palace of Madrid (134,999 m)สเปน
4.Buckingham Palace(77,000 m)อังกฤษ10 พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก : 4.Buckingham Palace(77,000 m)อังกฤษ10 พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก : 4.Buckingham Palace(77,000 m)อังกฤษ10 พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก : 4.Buckingham Palace(77,000 m)อังกฤษ
5.The Palace of Versailles(67,002 m)ฝรั่งเศษ10 พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก : 5.The Palace of Versailles(67,002 m)ฝรั่งเศษ10 พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก : 5.The Palace of Versailles(67,002 m)ฝรั่งเศษ10 พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก : 5.The Palace of Versailles(67,002 m)ฝรั่งเศษ
6.Royal Palace of Stockholm(61,210 m)สวีเดน10 พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก : 6.Royal Palace of Stockholm(61,210 m)สวีเดน10 พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก : 6.Royal Palace of Stockholm(61,210 m)สวีเดน10 พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก : 6.Royal Palace of Stockholm(61,210 m)สวีเดน
7.Louvre Palace(60,600 m)ฝรั่งเศษ10 พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก : 7.Louvre Palace(60,600 m)ฝรั่งเศษ10 พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก : 7.Louvre Palace(60,600 m)ฝรั่งเศษ10 พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก : 7.Louvre Palace(60,600 m)ฝรั่งเศษ
8.Windsor Castle(45,000 m)อังกฤษ
10 พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก : 8.Windsor Castle(45,000 m)อังกฤษ10 พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก : 8.Windsor Castle(45,000 m)อังกฤษ10 พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก : 8.Windsor Castle(45,000 m)อังกฤษ
9.Winter Palace(23,226)รัสเซีย
10 พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก : 9.Winter Palace(23,226)รัสเซีย10 พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก : 9.Winter Palace(23,226)รัสเซีย10 พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก : 9.Winter Palace(23,226)รัสเซีย
10.Rashtrapati Bhavan,India(18,581 m)อินเดีย
10 พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก : 10.Rashtrapati Bhavan,India(18,581 m)อินเดีย10 พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก : 10.Rashtrapati Bhavan,India(18,581 m)อินเดีย10 พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก : 10.Rashtrapati Bhavan,India(18,581 m)อินเดีย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น